(0320) 25 21 26


contact

info@pcfholland.nl


Leefwijze van ganzen in relatie tot de ganzenoverlast


Tamme ganzen hebben nesten die 15 tot 20 eieren kunnen bevatten. Dit nest wordt meestal aan de slootkant gemaakt en bestaat uit riet, gras en eigen donsveren. Het vrouwtje wordt gans genoemd, het mannetje gent. De mannen zijn forser en hebben een strakke maar dikke buik. Vrouwtjes hebben vaak een hangende buik en tijdens het broedseizoen steekt hier ook veel dons uit.


De jongen komen tussen maart en juni uit het ei gekropen. Vlak nadat de pullen uitgekomen zijn gaan de oudere ganzen in de rui, dat is zo rond juni. Geen van de ganzen kan dan vliegen zodat ze in groepen bijeen blijven en vaak op het water te vinden zijn. In die periode zullen ganzen agressiever op omstanders reageren.


Een gans is monogaam maar bij het verdelen van groepen ganzen waarbij per ongeluk een koppel gescheiden wordt, hoeft men niet bang te zijn dat ganzen “emotioneel”  worden. Net als bij mensen zullen ze al snel in de nieuwe groep opgenomen worden en een nieuwe partner vinden.


Beheer en preventie


Ganzenoverlast kan door PCF Holland geïnventariseerd worden om zo tot een gedegen plan van aanpak, het meerjarenplan, te komen. Dit is nodig om om een gecoördineerde aanpak op te zetten. Vaak zijn er meerdere partijen zoals gemeente en buurtbewoners bij betrokken.


Een meerjarenplan tegen ganzenoverlast kan diverse onderdelen bevatten:


- Nestbeheer (voorkomt uitbreiding van de groep)

- Verhuizen (maakt de groep kleiner of wordt in zijn geheel verhuisd)

- Media of buurtcontact (houdt alle betrokkenen op de hoogte)

- Parkbeheer (omheinen, grasbeheer)

- Waterkantbeheer (waterkanten verlagen of verhogen)

- Dierenweide / kinderboerderij (plaatsen, aantal beheren, afrasteren)


PCF Holland stelt meerjarenplannen tegen ganzenoverlast voor u op.Wat kan ik doen tegen ganzenoverlast?


De tamme gans in is beginsel niet beschermd maar dat houdt niet in dat je zomaar alles mag doen. Het dierenwelzijn moet gewaarborgd  worden, ook tijdens het verhuizen van de dieren. Andere ganzensoorten zijn wel beschermd en hiervoor moet dan ook een ontheffing aangevraagd worden, iets wat onze specialisten regelmatig doen.


Beheer en verhuizen zijn de sleutelwoorden bij ganzenoverlast in woonwijken of op industriegebieden.


In woonwijken zijn nestbeheer en verhuizen de enige oplossingen omdat hun leefgebied gevarieerd is met waterkanten, parkjes, tuinen, wegen, fietspaden en stoepen.


In parken of grotere terreinen kunnen maatregelen zoals het inrichten van een dierenweide genomen worden. Hierin kunnen geselecteerde ganzen onder gecontroleerde omstandigheden goed leven (water, gras, medische zorg...). Overtallige dieren kunnen verhuisd worden.


...vervolg leefwijze & ganzenoverlast


Gedrag

Vaak wordt de gans als agressief gezien terwijl hij alleen maar gevoerd wil worden. De gans weet dat ze bij het zien van een kinderwagen of boodschappentas iets te eten kan krijgen. Als ze tam genoeg zijn zullen ze aan vingers en kleding lopen trekken en als je dan per ongeluk een onverwachte beweging maakt slaan ze met hun vleugels. Dat kan pijnlijk zijn. Houd daarom met kinderen altijd voldoende afstand tijdens het kijken en voeren van de dieren. Nog beter: voer ze helemaal niet want het gras en andere planten is in voldoende mate aanwezig, ook in de winter. Alleen bij strenge winters en op advies van Vogelbescherming Nederland kunnen vogels extra gevoerd worden.


Overlast

De overlast bestaat uit agressief gedrag omdat ze zich willen verdedigen. Ook poepen ze straten en stoepen onder. Ganzenpoep is vaak groen van het gras wat ze eten. Er ontstaat valgevaar door de gladde stoep en je loopt de ganzenpoep vaak mee naar binnen of tot in de auto. Ze poepen elke 3 tot 5 minuten.

Voorbeeld aanpak ganzenoverlast


Ganzenpopulaties beheren is specialistenwerk


Leefwijze, groepsvorming, gedrag, het diervriendelijk vangen en vervoeren van de dieren, het is werk wat onze ervaren specialisten graag voor u uitvoeren.


De specialisten van PCF Holland helpen u graag !


Wat kan ik doen tegen ganzenoverlast in de woonwijk?


Een afgesloten terrein kan van een hekwerk voorzien worden zodat de ganzen daar niet meer kunnen komen.


In de meeste andere gevallen is het (deels) verhuizen van de groep een duurzame oplossing.


Beheer en preventie


Ganzenoverlast in de bebouwde kom is op te lossen door de groep te verhuizen. Als je een deel van de groep verhuisd moet je de achterblijvers goed in de gaten houden: in het voorjaar moeten nesten preventief behandeld worden zodat de eieren niet uitkomen en de groep niet weer groter wordt.


Werende maatregelen zoals hekjes, waterkant beheer en terrein beheer kunnen een deel van de oplossing zijn. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
Leefwijze


In ons land komen verschillende soorten ganzen voor. Ze behoren tot 2 grote families: de Anser en de Branta. Zo is er de Grauwe gans, Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Rietgans etc... Wij richten ons vooral op de soorten die in de bebouwde kom voor overlast zorgen.


Tamme ganzen komen het meest voor in woonwijken, in parken en langs wegen.

GANZEN

Tamme gans (Anser anser domesticus) (foto: PCF Holland)

Tamme ganzen in een park. Deze groep is door PCF Holland grotendeels verhuisd. Van de achterblijvers worden elk jaar de nesten opgezocht en behandeld.

Nestbeheer van tamme ganzen in woonwijk, park en bedrijventerrein.

Vangen, verhuizen, verjagen en weren van dieren?

Diensten

Verhuizen

Weren

Verjagen

duivenwering, duivenbestrijding en duivenpennen

Risico’s

Ziektes

Tamme gans in de woonwijk Ganzenoverlast in park, woonwijk en bedrijventerrein

Ganzenoverlast in een park. Er zaten er 60 teveel. (foto: PCF Holland)

De ganzen netjes en rustig in de kooi. Er bleven er 20 achter voor de parkbeleving. (foto: PCF Holland)

Nu in gelid op transport naar een nieuw thuis!

(foto: PCF Holland)

Een ganzennest kan wel meer dan 20 eieren bevatten. (foto: PCF Holland)

Nestbeheer door eieren in olie te dompelen. Alle nesten worden netjes geregistreerd. (foto: PCF Holland)

Dit fietspad is weer veilig voor fietsers en spelende kinderen. (foto: PCF Holland)